Muşa Dair Muşun Yaşam Adresi

Türkülerle Muş

Türkülerle Muş

uş ve çevresinin ezgilerinde Doğu Anadolu Bölgesi halk müziğinin özellikleri görülür. Söylenen türkülerde yöre insanının yaşam biçimi acıları, sevgileri, tabiatla olan bağları, işgal yıllarının çilesi ve yurt sevgisi dile gelir. Muş ve çevresinde ilki 1944 de Muzaffer SARISÖZEN başkanlığında Bedii YÖNETKEN ve teknisyen Rıza YETİŞEN’den kurulu ekipçe, ikincisi ise 1961’de Mustafa GECEYATMAZ, Fikret OTYAM ve teknisyen Mucahit KÜÇÜKBARANDAN oluşan ekipçe olmak üzere iki resmi derleme yapılmıştır.
Başlıcaları Şunlardır:

Muş Ovası
Kaynak Kişi : Dürüye Keskin, Fikri İbiş
Derleyen : Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan : Muzaffer Sarısözen
TRT Repertuarı No’su : 287

Güllü Hamamın Üstüyem
Kaynak Kişi : Dürüye Keskin,
Derleyen : Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan : Muzaffer Sarısözen
TRT Repertuarı No’su : 699

Havada Bulut Yok
Kaynak Kişi : Dürüye Keskin,
Derleyen : Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan : Muzaffer Sarısözen
TRT Repertuarı No’su :

Kalenin Bedenleri
Kaynak Kişi : Dürüye Keskin,
Derleyen : Mustafa Geceyatmaz
Notaya Alan : Mustafa Geceyatmaz
TRT Repertuarı No’su : 1229

Değirmenin Bendine
Kaynak Kişi : Muazzez Turung
Derleyen : Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan : Muzaffer Sarısözen
TRT Repertuarı No’su : 562

Evleri Var Hane Hane
Kaynak Kişi : Fikri İbiş
Derleyen : Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan : Muzaffer Sarısözen
TRT Repertuarı No’su : 696

Garşıda Gıza Gurban
Kaynak Kişi : Fazlı Oğuzhan
Derleyen : Fazlı Oğuzhan
Notaya Alan : Durmuş Yazıcıoğlu
TRT Repertuarı No’su : 2508

Şirazdır
Kaynak Kişi : Dürüye Keskin
Derleyen : Mehmet Ciğer

Dağlarda Meşelerde
Kaynak Kişi : Dürüye Keskin
Derleyen : Muzaffer Sarısözen
Notaya Alan : Muzaffer Sarısözen
TRT Repertuarı No’su : 562

Ve Muşun Etrafında Atlı Gezerim, Kıneyi Getir Ane, Oy Nayim Nayim, Atım Atım Kır Atım, Mektebin Bacaları, Kırtakomda Bir Kuş Var, Kız Anan Kaynanam Ola, Ah Le Yaman Oğlane, Ezanda Yer, Muşumuz Dört Bucaktır, Mendolo, Anam Anam gibi türküler Muş ve çevresinin başlıca ezgileridir.